UWAGA RODZICE

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY

2021/2022

Wszystkich chętnych Rodziców serdecznie zapraszamy do złożenia karty zgłoszenia dziecka do żłobka lub przedszkola.

Nabór prowadzony jest do przedszkola na osiedlu Nadodrzańskim oraz przy ulicy Kamiennej 12.

Masz pytania? Zadzwoń!

Chętnie opowiemy o naszej placówce.

Tel. 66734812 lub 667645072

Zapraszamy!

O nas

Każde dziecko jest inne, ma inne zdolności i zainteresowania, które chcemy wydobywać i doskonalić.

Dlatego właśnie postanowiliśmy stworzyć placówkę, której nadrzędnym celem jest poszanowanie indywidualności dziecka, traktowanie go z szacunkiem i doskonalenie jego talentów. Pragniemy zapewnić dzieciom nie tylko wszechstronny rozwój, ale także szczęśliwe dzieciństwo.

Zapraszamy dzieci w wieku od 1 do 6 lat, a rodziców naszych przedszkolaków zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu codziennym placówki .

Zapewniamy:

  • Szeroki wachlarz zajęć dydaktycznych i ogólnorozwojowych
  • Bogatą ofertę zajęć dodatkowych
  • Programy edukacyjne zatwierdzone przez MEN
  • Darmową, indywidualną terapię logopedyczną w przedszkolu
  • Wykwalifikowaną i przyjazną kadrę
  • Wysoki standard wyposażenia
  • Bezpieczeństwo dziecka w czasie pobytu w placówce
  • Ubezpieczenie NNW

Nasze przedszkole dużą uwagę poświęca zajęciom plastycznym. Dlaczego?

Dziecko przychodzi do przedszkola z pewnymi dyspozycjami psychicznymi oraz z większą lub mniejszą wrażliwością na bodźce otaczającego świata. Aby mogło w przyszłości w pełni korzystać z dorobku kulturalnego, doznawać przeżyć estetycznych, a wreszcie w pełni uczestniczyć w życiu kulturalnym, musi być do tego odpowiednio przygotowane już od najmłodszych lat. Zadanie to spełniają właśnie różne formy zajęć plastycznych w przedszkolu. Dla dzieci są to jedne z najprzyjemniejszych i najchętniej podejmowanych form aktywności. Ich ogromną zaletą jest widoczny efekt działania w postaci: obrazu, rzeźby, czegoś co jest widoczne, co można wziąć do ręki, poznać, podarować rodzicom, koleżance czy koledze.

Tworząc, dziecko doznaje jednocześnie różnych wrażeń wywołanych samym tematem, barwami, różnorodnością materiału, kształtów i form. Wychowanie plastyczne spełnia ważną rolę w kształtowaniu osobowości dziecka. Poprzez twórczość uzewnętrznia ono emocje, przeżycia, nie do końca sformułowane i nazwane myśli, niewypowiedziane słowa, prośby, życzenia, żale, bunt, nie dzielone z nikim radości i smutki. Działając, dziecko wyraża siebie, a to wpływa także na rozwój umysłowy, rozwój procesów poznawczych takich jak: pamięć, wyobraźnia, spostrzegawczość i umiejętność wnikliwej obserwacji. Równocześnie dzięki wychowaniu plastycznemu budzą się nowe zainteresowania. Kształtuje się artystyczna wrażliwość i dbałość o estetykę i kulturę życia codziennego.

Drodzy rodzice!

Oglądając prace dziecka starajmy się zawsze znaleźć w nich coś pozytywnego. Unikajmy oceny, nie porównujmy z pracami innych. Doceniajmy wysiłek dziecka, jego dążenie do celu. Nigdy nie krytykujmy - uszanujmy wysiłek włożony w wykonanie pracy. Pamiętajmy, że małe dziecko wypowiada się w sposób bezpośredni, impulsywny i spontaniczny. Im młodsze, tym jego twórczość jest mniej realistyczna. Dlatego nie należy małego twórcy ganić za to, że kot jest niebieski. Jednym nieuważnym słowem, zniecierpliwieniem, możemy dziecko zranić lub zniechęcić do dalszej pracy. Zawsze starajmy się zauważyć osiągnięcia dziecka i wyraźnie mu o tym powiedzmy, zdając sobie sprawę z tego, że nie efekt pracy jest najważniejszy, lecz samo przeżycie powstałe w trakcie tworzenia.