Tekst alternatywny

Przedszkole Niepubliczne „Gucio” Monika Hać realizuje projekt:

Utworzenie żłobka 30 dzieci do lat 3 w Niepublicznym Przedszkolu „Gucio” Monika Hać w Sulechowie

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 w Sulechowie poprzez utworzenie żłobka z 30 miejscami opieki nad dziećmi do lat 3.

Grupa docelowa

Grupą docelową projektu są rodzice/opiekunowie dzieci do lat 3, bezrobotni lub bierni zawodowo, którzy pozostają poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dziećmi (15 osób), a także pracujący rodzice/opiekunowie dzieci w wieku dl lat 3 (15 osób).

Zadania

1.Zakup wyposażenia dla potrzebnego do opieki nad 30 dziećmi i budowa placu zabaw

2.Bieżące utrzymanie żłobka przez 24 miesiące – wyżywienie i wynagrodzenie opiekunów.

Wskaźniki dotyczące projektu

1. Rezultatu:

  • Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 15 (10K/5M)
  • Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu – 15 (10K/5M)

2. Produktu:

  • • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – 30
  • • Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 30 (20K/10M)

Wartość Projektu

Całkowita wartość projektu – 858 408,25 zł

Dofinansowanie ze środków EU – 729 647,01 zł

KONTAKT - BIURO PROJEKTU

kom. 667-394-812

monika_koscielniak@interia.pl