Projekt

bee-2

Utworzenie żłobka 30 dzieci do lat 3 w Niepublicznym Przedszkolu „Gucio” Monika Hać w Sulechowie

Cel projektu

Grupa docelowa

Zadania

Wskaźniki dotyczące projektu

Wartość projektu

Kontakt - Biuro projektu