Rekrutacja

bee-2

Aby zapisać dziecko do Przedszkola Gucio należy:

Złożyć wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka” (dostępna w placówce Przedszkola lub w zakładce „Strefa rodzica -> Do pobrania”)

Podpisać umowę cywilnoprawną

Zapisy i informacje:

Rekrutacja do przedszkola przez cały rok kalendarzowy. Zapisy są prowadzone do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Przedszkole zapewnia edukację i opiekę dzieciom w wieku od 2,5 do 6 lat.